Subskrybuj

List do Hebrajczyków rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1- Wielokrotnie i różnorodnie, dawniej Bóg przemawiał do przodków przez proroków. [ref]
2- Ostatnio przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego uczynił eony.[ref]
3- Będąc odblaskiem chwały i odwzorowaniem istoty Jego, zarządza też wszystko słowem potęgi Jego. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, usiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. [ref]
4- O tyle potężniejszym stał się od Posłów, o ile inne od nich odziedziczył imię.  [ref]
5- Któremu bowiem powiedział kiedykolwiek z Posłów: Ty jesteś moim Synem. Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. I jeszcze: Ja będę Mu za Ojca, a on będzie mi za Syna.[ref]
6- Kiedy zaś ponownie wprowadzi Pierworodnego na zamieszkałą, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy Posłowie Boży! [ref]
7- A o Posłach mówi: Czynisz Posłów swoich Tchnieniem, a publiczne sługi swoje ognia płomieniem. [ref]
8- Zaś o Synu: Tron Twój, Boże, na eon eonów, a laska prostolinijności laską królestwa Twego. [ref]
9- Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś bezprawie, dlatego pomazał Ciebie Boże, Bóg Twój, oliwą radości przy współuczestnikach Twoich.[ref]
10- A Ty ku początkowi, Panie, Ziemię fundamentowałeś i dziełami rąk Twoich są niebiosa.  [ref]
11 one przeminą, a Ty pozostaniesz, wszystkie jak szata ulegną zużyciu,[ref]
12 jak płaszcz je zwiniesz, {jak okrycie} — i (zostaną) zmienione; lecz Ty jesteś ten sam i nie skończą się Twoje lata.[ref]
13 Do którego z Posłów [aniołów] powiedział też kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek dla Twoich stóp?[ref]
14 Czy nie są (oni) wszyscy służącymi Tchnieniami [duchami], do usługiwania posłanymi względem tych, którzy zamierzają odziedziczyć zbawienie?[ref]