shall perish
List do Hebrajczyków 12:27
 "Jeszcze raz" oznajmia, że te które są wstrząsane, (są) znoszone, jako stworzone, aby pozostało to, co niewzruszone.
Księga Izajasza 34:4
I niszczeć będzie wszystko wojsko niebieskie, a niebiosa jako księgi zwinione będą, i wszystko wojsko ich opadnie, jako opada liść z winnej macicy, i jako opada niedojrzały owoc z figowego drzewa.
Księga Izajasza 65:17
Albowiem oto Ja tworzę niebiosa nowe, i ziemię nową, a nie będą wspominane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce.
Ewangelia wg św. Mateusza 24:35
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 
Ewangelia wg św. Marka 13:31
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Ewangelia wg św. Łukasza 21:33
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 
2 List św. Piotra 3:7-10
7
Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia temże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzieó sądu i zatracenia niepobożnych ludzi.
8
Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi! iż jeden dzieó u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzieó.
9
- Nie spowalnia Pan obietnicy, niektórym wydaje się to spowolnieniem, lecz jest łaskawy dla was, nie chce, by ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy doszli do nawrócenia.
10
 Nadejdzie zaś dzień Pana jak złodziej {w nocy}; w którym niebiosa z trzaskiem przeminą, zaś podstawy płonące (zostaną) rozwiązane, a ziemia i dzieła na niej nie (zostaną) znalezione {spalone}.
Objawienie św. Jana 20:11
 Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. 
Objawienie św. Jana 21:1
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 
thou
Księga Psalmów 10:16
Pan jest królem na wieki wieczne; ale narody zginą z ziemi jego.
Księga Psalmów 29:10
Pan nad potopem siedział, i będzie siedział Pan, będąc królem na wieki.
Księga Psalmów 90:2
Pierwej niżli góry stanęły i niżliś wykształtował ziemię, i okrąg świata, oto zaraz od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem.
Księga Izajasza 41:4
Któż to sprawił i uczynił? któż wzywał rodzaje od początku? Ja Pan, pierwszy i ostatni, Ja sam.
Księga Izajasza 44:6
 Tak mówi JHWH, król Iszraela i odkupiciel jego, JHWH zastępów: Ja pierwszy i Ja ostatni, poza mną nie masz bogów.
Objawienie św. Jana 1:11
 mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Społecznościom Powołanych: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei». 
Objawienie św. Jana 1:17
 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni 
Objawienie św. Jana 1:18
 i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący po eony eonów i mam klucze śmierci i Otchłani. 
Objawienie św. Jana 2:8
Posłańcowi(Aniołowi) Społeczności Powołanych w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: 
shall wax
Księga Izajasza 50:9
Oto panujący Pan pomagać mi będzie; któż jest, coby mię potępił? Oto wszyscy takowi jako odzienie zwiotszeją, a mól zgryzie ich.
Księga Izajasza 51:6
Podnieście ku niebu oczy wasze, a spojrzyjcie na ziemię na dół. Niebiosa jako dym zniszczeją, a ziemia jako odzienie zwiotszeje, i obywatele jej, jako i ona zginą; ale zbawienie moje na wieki będzie, a sprawiedliwość moja nie ustanie.
Księga Izajasza 51:8
Albowiem ich mól jako szatę pożre, a robak ich jako wełnę pogryzie; ale sprawiedliwość moja na wieki będzie, a zbawienie moje od narodu do narodu.