but
List do Hebrajczyków 13:8
Jeszu Pomazaniec wczoraj i dziś, tenże i na wieki.
Księga Wyjścia 3:14
Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was.
Ewangelia wg św. Jana 8:58
Rzekł do nich Jeszu: «Amen,amen, powiadam wam: Zanim pojawił się Abraham,ja już byłem.
List św. Jakuba 1:17
 Każdy dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u którego nie istnieje żadna zmienność lub cień poruszenia.
and thy
Księga Psalmów 90:4
Albowiem tysiąc lat przed oczyma twemi są jako dzieó wczorajszy, który przeminął, i jako straż nocna.