Subskrybuj

List do Hebrajczyków rozdział 2

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Przetoż musimy tem pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli.[ref]
2Bo ponieważ przez Anioły mówione słowo było pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeóstwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty:[ref]
3 Jak my uciekniemy (przed karą), zaniedbując tak wielkie zbawienie, które wzięło początek (w) przemowie od [przez] samego Pana przez tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone?[ref]
4Którym i Bóg świadectwo wydawał przez znamiona i cuda, i rozliczne mocy, i przez udzielanie Ducha Świętego według woli swojej.[ref]
5Albowiem nie Aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy.[ref]
6A świadczył ktoś na niektórem miejscu, mówiąc: Cóż jest człowiek, iż naó pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?[ref]
7Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad uczynkami rąk twoich,
8 wszystko poddałeś pod jego stopy. Poddawszy Mu bowiem wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu nie było poddane. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, że wszystko Mu jest podporządkowane. [ref]
9Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Posłów [aniołów], Jeszu, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował.[ref]
10 Przystało bowiem Temu, z powodu którego wszystko, i za sprawą którego wszystko, wielu synów w chwale poprowadziwszy, Początek zbawienia ich przez cierpienie dopełnić [udoskonalić]. [ref]
11Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy, dla której przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać,[ref]
12Mówiąc: Opowiem imię twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia śpiewać ci będę.[ref]
13I zasię: Ja w nim ufać będę; a zasię: Oto ja i dzieci, które mi dał Bóg.[ref]
14Ponieważ tedy dzieci społeczność mają ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to jest dyjabła,[ref]
15A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli.[ref]
16Bo zaiste nigdzie nie przyjął Aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął.[ref]
17Skąd miał być we wszystkiem podobny braciom, aby był miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem w tem, co się u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziać miało.[ref]
18Albowiem że sam cierpiał będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować.[ref]