Biblia

Rozdział 25 ewangelii Mateusza zaczyna się od przykładu dziewic mądrych i głupich. Już samo nazwanie połowy młodych kobiet głupimi może budzić kontrowersje zwłaszcza w dzisiejszym zakłamanym feministycznym świecie. Dziś o kobietach można mówić tylko dobrze, a kto by wyłamał się z tej reguły to, na pewno jest szowinistą. Słowo szowinista pełni dziś dokładnie taką samą rolę jak antysemita, czyli służy do uciszania ludzi mówiących prawdę. To jednak nie jest nasz dzisiejszy temat.

Tłumacząc dziś 24 rozdział ewangelii Mateusza, zwróciłem uwagę na kilka ciekawych szczegółów, którymi chciałbym się z Tobą podzielić. Cały rozdział skupia się na znakach, po których mamy poznać trzy wydarzenia: zburzenie świątyni, powrót Pomazańca i koniec eonu (obecnego świata).

 

A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie na osobności i spytali: Powiedz nam, kiedy się to stanie, i jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz końca eonu?

Mateusza 24:3

Przekład roboczy zawdzięcza swoją nazwę temu, że nie jest skończony. W części nieprzetłumaczonej znajduje się przekład Biblii Gdańskiej. Przekłady dzielą się na dosłowny i kontekstowy. Dosłowny może być trudny do zrozumienia, podczas gdy kontekstowy, dla wielu czytelników może za bardzo odbiegać od dosłowności, dlatego warto porównywać oba przekłady i taka możliwość jest na tej stronie. 

Najnowszym pomysłem jest Septuaginta, która na chwilę obecną zaczyna się od ewangelii Mateusza. W naszym przekładzie jest to chwilowo księga Mądrości.

 Przekład współczesny i dosłowny listu Judy. 

Dokładniejsze przyjrzenie się historii Saula pokazuje niezwykłą przemianę młodzieńca bardzo skromnego w króla bardzo rządnego sławy. Kiedy coś nie idzie po jego myśli, zaczyna postępować po swojemu, nie licząc się z wolą Boga i z tym, że nie ma uprawnień, np. do składania ofiar, ponieważ nie jest kapłanem.