Biblia

Przekład roboczy zawdzięcza swoją nazwę temu, że nie jest skończony. W części nieprzetłumaczonej znajduje się przekład Biblii Gdańskiej. Przekłady dzielą się na dosłowny i kontekstowy. Dosłowny może być trudny do zrozumienia, podczas gdy kontekstowy, dla wielu czytelników może za bardzo odbiegać od dosłowności, dlatego warto porównywać oba przekłady i taka możliwość jest na tej stronie. 

Najnowszym pomysłem jest Septuaginta, która na chwilę obecną zaczyna się od ewangelii Mateusza. W naszym przekładzie jest to chwilowo księga Mądrości.

Dokładniejsze przyjrzenie się historii Saula pokazuje niezwykłą przemianę młodzieńca bardzo skromnego w króla bardzo rządnego sławy. Kiedy coś nie idzie po jego myśli, zaczyna postępować po swojemu, nie licząc się z wolą Boga i z tym, że nie ma uprawnień, np. do składania ofiar, ponieważ nie jest kapłanem.

Archegos

Słowo greckie archegos pojawia się w Nowym Testamencie cztery razy i zawsze odnosi się do tej samej osoby.


Archegos to ktoś będący na czele (naczelnik, pionier, przywódca, inspirator).


Konkordancja Stronga podaje: założyciel, przywódca, pomysłodawca, autor, książę.

 

747 arxēgós (od 746 /arxḗ , „pierwszy” i 71 /ágō , „prowadzić”) – właściwie, pierwszy w długiej procesji; lider, pionier w drodze, dla wielu innych do naśladowania. 747 ( arxēgós ) nie oznacza ściśle „autora”, ale raczej „osobę, która jest inicjatorem lub założycielem ruchu i kontynuuje jako przywódca – tj. „przywódca pionierski, przywódca założycielski” ( L&N , 1, 36,6).

W trudnym okresie dla Iszraela mieszkał w Szilo kapłan, godny swych przodków, Arona i Pinehasa, pierwszy Aronida od dłuższego czasu, wtórego imię przeszło do historii. Nazywają go po prostu Helim lub Elim i opisują jako czcigodnego starca, z którego ust wychodziły tylko słowa pełne słodyczy, który nie potrafił się zdobyć na surową naganę nawet wobec własnych synów. Coraz więcej osób przybywało do Szilo zrozpaczonych ze skargą na sąsiednie narody, które ich napadały. Heli miał wówczas okazję nawracać ich do opiekuńczego Boga JHWH i upominać, aby wyrzekli się obcych bogów. W ten sposób krzepił serca. Wielu z przywódców rodów odwracało się od Baala do Boga swych przodów, a w ślad za nimi postępowali zazwyczaj inni członkowie rodu.

Trzynasty rozdział jest ostatnim w 2 liście do Koryntian. Oczywiście Paweł w nim kończy cały list i zapowiada swoją kolejną wizytę, która ma rozwiązać pewne problemy.