Przekład roboczy zawdzięcza swoją nazwę temu, że nie jest skończony. W części nieprzetłumaczonej znajduje się przekład Biblii Gdańskiej. Przekłady dzielą się na dosłowny i kontekstowy. Dosłowny może być trudny do zrozumienia, podczas gdy kontekstowy, dla wielu czytelników może za bardzo odbiegać od dosłowności, dlatego warto porównywać oba przekłady i taka możliwość jest na tej stronie. 

Najnowszym pomysłem jest Septuaginta, która na chwilę obecną zaczyna się od ewangelii Mateusza. W naszym przekładzie jest to chwilowo księga Mądrości.