Subskrybuj

Księga Psalmów rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy naśniewców nie siedzi;
2
Ale w zakonie Paóskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy.
3
Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód w sadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.
4
Lecz nie tak niepobożni; ale są jako plewa, którą wiatr rozmiata.
5
Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
6
Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zginie.