knoweth
Księga Psalmów 37:18-24
18
Zna Pan dni doskonałych; przetoż dziedzictwo ich na wieki zostanie.
19
Nie będą zawstydzeni we zły czas, a we dni głodu będą nasyceni;
20
Ale niezbożni poginą, a nieprzyjaciele Paóscy, jako tłustość barania z dymem niszczeje, tak oni zniszczeją.
21
Niezbożnik pożycza, a nie ma czem oddać; ale sprawiedliwy pokazuje łaskę, i rozdaje.
22
Albowiem błogosławieni od Pana odziedziczą ziemię; ale przeklęci od niego będą wykorzenieni.
23
Od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a droga jego, podoba mu się.
24
Gdy padnie, nie stłucze się: albowiem Pan trzyma go za rękę jego.
Księga Psalmów 139:1
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. Panie! doświadczyłeś i doznałeś mię.
Księga Psalmów 139:2
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
Księga Psalmów 142:3
Wylewam przed obliczem jego żądłość moję, a utrapienie moje przed oblicznością jego oznajmuję.
Księga Joba 23:10
Gdyż on zna drogę moję; a będzieli mię doświadczał, jako złoto wynijdę.
Księga Nahuma 1:7
Dobry jest Pan, i posila w dzieó uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w nim;
Ewangelia wg św. Jana 10:14
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 
Ewangelia wg św. Jana 10:27
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 
2 List do Tymoteusza 2:19
 Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, z taką pieczęcią [gwarancją]: Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana {Pomazańca}.
way
Księga Psalmów 112:10
Widząc to niepobożny, będzie się gniewał, i zębami swemi zgrzytał, i schnąć będzie; żądość niepobożnych zginie.
Księga Psalmów 146:9
Pan strzeże przychodniów, sierotce i wdowie pomaga; ale drogę niepobożnych podwraca.
Księga Przysłów 14:12
Zda się pod czas droga być prosta człowiekowi; wszakże dokoóczenie jej jest drogą na śmierć.
Księga Przysłów 15:9
Obrzydliwością Panu jest droga bezbożnego, ale tego, co idzie za sprawiedliwością, miłuje.
Ewangelia wg św. Mateusza 7:13
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
2 List św. Piotra 2:12
Ale ci, jako bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na ułowienie i skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w tej skazie swojej zaginą.