like
Księga Psalmów 35:5
Niech będą jako plewy przed wiatrem, a Anioł Paóski niechaj ich rozproszy.
Księga Joba 21:18
Stawają się jako plewa przed wiatrem, i jako perz, który wicher porywa.
Księga Izajasza 17:13
Narodom, które szumią jako szum wód wielkich; bo je Pan sfuka, i uciekną daleko, i gonione będą od wiatru jako plewy po wierzchach gór, a jako wiecheć od wichru.
Księga Izajasza 29:5
Bo mnóstwo nieprzyjaciół twoich będzie jako proszku drobnego, a zgraja okrutników jako plew latających; a to się nagle w okamgnieniu stanie.
Księga Ozeasza 13:3
Weźmijcie z sobą słowa, i nawróćcie się do Pana, mówcie do niego: Odpuść wszystkę nieprawość, a daj to, co jest dobrego, tedyż oddamy cielce warg naszych.
Ewangelia wg św. Mateusza 3:12
Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym