1

Radujmy się w Panu,  śpiewajmy pieśń nową, 

na cześć Pana Jeszu, wielbiąc Boże Słowo.     

 

Refren:

W tryumfie Baranka, w Duchu Świętym nowi,

po spożyciu Paschy do służby gotowi.   

 

2

Śpiewajmy pieśń nową,  głośni się weseląc,

radując swe serca i szczerze Go wielbiąc.   

  

3

Śpiewajmy wytrwale, śpiewajmy na  co dzień,

bo Ten, co zmartwychwstał, to jest tego godzien. 

  

4

Wielbiąc i dziękując i śpiewając stale,

czcimy Boga Ojca w imię  Jeszu, amen.

 

... 

Wokal: Ewunia

Autor słów/harmonijka/muzyka: Antoni G.

Pomoc: Robert B.