I

Siła w wierze, moc w działaniu,

wiara w Boga, ufaj Panu.

Radość serca, uśmiech duszy,

szczęście dnia, zmartwienia kruszy.

 

Pan jest silny, Pan jest mocny, 

pełen prawdy i owocny.

Kto z Nim walczyć chce codziennie?

Kto fałszywy zginie w gehennie?

 

Ref

Kocham, kocham, kocham Cię.

Całą miłość, całą miłość, daję Ci.

Kocham, kocham Jeszu Cię.

Całą miłość, całą miłość, daję Ci.

 

II

Przyjemnie dzień, wita cię,

gdy w Słowa Chrystusa się wsłuchasz.

Od Pana dzień, kocha cię

gdy jedność trwa w naszych duszach.

 

Lepiej dzień witać wielbieniem,

by wieczór był miłym wytchnieniem.

Lepiej modlitwą dzień witać,

by Jeszu przywitał błogosławieniem.

 

III

Piękny dzień, piękny wiatr, 

piękny czas w ognistym krzewie.

Każdy z was służyć chce,

lecz o tym jeszcze nie wie.

 

Dzień jest piękny, lśni jaskrawie,

jak księżycowe drewno

bo Ty dobry, wielki Panie,

stworzyłeś to na pewno.

 

IV

Chwała Tobie, Dobry Boże, 

Ty, co wszystko masz.

Chwała Tobie Królu Jeszu,

Wielki, Wielki Panie nasz.

 

Bez Ciebie szczęścia  nie mamy,

bez Ciebie wiary nie mamy,

bez Ciebie życie marne,

tak bardzo Cię kochamy.

 

V

Próby wytrwania, próby przetrwania, 

któż nie uklęknie, kto się nie boi, 

ale to siła, od Pana Jeszu,

wyzwoli nas z niewoli.

 

Prawo łaski jest drogocenne,

Prawo łaski jest miłosierne,

dziwne to wszystko, jest pomieszane,

że tyle dusz niewierne.

 

VI

My obywatele Nieba, 

Górnego Jeruszalem żołnierze,

siejemy, podlewamy, walczymy,

bo mamy nowe Przymierze.

 

W każdy dzień składamy raporty

z naszej ziemskiej walki, 

z Królestwa Niebios Jeszu przybędziesz

i władzę na ziemi obejmiesz.

 

 

Muzyka, słowa, gitary, wokal i produkcja – Robert Brzoza.