Uncategorised

 

 I
Jeżeli ustami swoimi wyznasz,
że Jeszu jest Panem
i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go obudził z martwych
zostaniesz zbawiony.

Bo sercem przyjęta wiara
prowadzi do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami
do zbawienia.

Ref:
Ja chcę służyć Tobie po eony,
ja chcę służyć Tobie po eony,
ja chcę służyć Tobie po eony,
Największy z Bogów, Ojcze mój.

Ja chcę służyć Tobie po eony,
ja chcę służyć Tobie po eony,
ja chcę służyć Tobie po eony,
Największy Jeszu, Boże mój.

II
Wszak mówi Pismo:
Każdy wierzący w Niego,
nie zostanie zawstydzony.
Nie ma już różnicy między Iszraelitą a nie Iszraelitą.

Ten sam Pan wszystkich,
będący bogatym względem wszystkich
przywołujących Go.
Każdy bowiem, który przywoła do siebie
imię Pana, zbawiony zostanie.
(Rzymian 10:9-13)

III
Gdy uwierzyli Filipowi,
głoszącemu dobrą nowinę
o królestwie Boga i o imieniu Jeszu Pomazańca,
dali się zanurzyć mężczyźni i kobiety".
Dzieje Apostolskie 8:12

Zmieńcie myślenie i niech każdy z was
da się zanurzyć w imieniu Jeszu Pomazańca
ku uwolnieniu od waszych grzechów,
i weźmiecie dar Świętego Ducha.
Dzieje Apostolskie 2:38

I teraz, dlaczego zwlekasz?
Wstań, zanurz się, i obmyj z siebie grzechy twe
przywoławszy do siebie imię Jego.
Dzieje Apostolskie 22:16

Tłumaczenie na podstawie: Septuaginty, Grecko-Polski Nowy Testament Popowskiego, biblehub.com/interlinear/genesis/1-1.htm 

 

Słowa: wersety/Robert

Muzyka i gitara: Robert.
Wokal: Marta/Kasia/Hubert/Robert.

 

 

 

I

Błogosław Pana, duszo moja, i 

wszystko, co jest we mnie Jego święte imię. 

Błogosław Pana, duszo moja, 

i nie zapominaj o wszystkich, czym On cię nagradza,

który jest wysławiany i błogosławiony na wieki Amen.

Bo z Niego, poprzez Niego, i ku Niemu wszystko. 

Jemu chwała na wieki! Amen.

Jedynemu mądremu Bogu, przez Jeszu Pomazańca, Pana naszego,

Jemu chwała na wieki. Amen.

Jemu, chwała na wieki wieków! Amen.

 

Ref

Ochroń nas, nie pozwól Panie zniszczyć nas.

Nie pozwól Panie zrobić coś, co nie jest w Twoim planie.

Ochroń nas, mój Panie proszę ochroń nas.

Trzymaj dłoń, by cały czas chroniła nas.

Ochroń nas, mój Panie proszę wołam Cię.

Mój Panie proszę boję się,

boję się Twej mocy.

 

II

Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków amen.

A Królowi wieków, niezniszczalnemu, nieśmiertelnemu, 

niewidzialnemu Jedynemu Bogu, 

szacunek i chwała na wieki wieków. Amen.

Aby we wszystkim otaczany był chwałą, 

Bóg przez Jeszu Pomazańca. Jemu chwała i moc na wieki wieków Amen.

Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

III

Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, 

przez Jeszu Pomazańca, Pana naszego, 

chwała, majestat, moc i władza 

przed wszystkimi wiekami, teraz, i na wszystkie wieki. Amen.

Amen. Błogosławieństwo i chwała, i 

mądrość, i dziękczynienie, i szacunek, i moc, i 

potęga Bogu naszemu  na wieki wieków! Amen.

Błogosławiony Bóg i Ojciec 

Pana naszego Jeszu Pomazańca, 

Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy.

…Jemu chwała i potęga na wieki wieków! Amen.

  

Słowa: wersety/Robert

Muzyka i gitara: Robert.

Wokal: Marta/Kasia/Hubert/Robert.

 

 

Zakochani, Zamiłowani, Zakochani - Oni są.

Wieczna miłość, niezwyciężona, niepokonana, ona jest.

Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bezwstydu, ona jest.

 

Nieśmiertelni, Niezgaszeni, Nieubrudzeni - Oni są.

Ona jest, cieszy się, śmieje się, miłość ta.

Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie liczy zła, ona jest

 

Pomszczeni, Pojednani, Jednomyślni – Oni są.

Bo miłość trwa, bo miłość jest, nie pokonasz jej, nie pokonasz.

Nie zazdrości, jest cierpliwa, jest łaskawa, ona jest.

 

Niezawstydzeni, Nieskażeni, Niezamazani - Oni są.

Miłość jest tu, miłość jest tam, tam za rogiem ciągle jest.

Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, ma nadzieję, wytrwała jest.

 

Przezroczyści, Krystaliczni, Błogosławieni – Oni są.

W miłości trwaj, miłością bądź i miłość daj każdemu.

Nie wyrządza zła, wypełnia prawo, zakrywa grzechy, ona jest.

 

Prawi, Moralni, Szlachetni – Oni są.

Miłość jest z Boga, kto miłuje jest z Boga, Kto nie miłuje, nie zna Go.

Miłość jest czynem, miłość jest prawdą, miłość jest zawsze, ona jest,

 

Porządni, Nieskorumpowani, Nieprzekupni – Oni są.

Największa jest miłość, nigdy nie ustaje, bez niej byłbym niczym, niczym nikt.

Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli prawdą.

 

Godni, Możni, Zacni – Oni są.

Miłość jest blisko, miłość daleko, ona trwa dalej, ona jest.

Spotkasz ją, zobaczysz ją, odwiedzisz ją, ona jest.

 

Nieosądzeni, Nieśmiertelni, Niezniszczalni – Oni są.

 

...

Słowa: wersety/Robert

Muzyka i gitara: Robert.

Wokal: Robert.

 

źródło: 1 Piotr 4:8, 1 Kor 13:1-13, Rzym 13:10, Rz 12,9 Kol 3,14, 1 Jana 4,7-8, 1 Kor 13,6, 1 Jana 3,18-19, 1Kor 15:53

 

 

I

Ojcze nasz, Ojcze nasz w niebie.

Święć się imię, święć się imię Twoje.

Bądź królestwo, bądź królestwo, Twoje.

 

II
Czyń wolę, czyń wolę Twoją,

jak w niebie, w niebie i na ziemi,

chleba naszego, chleba naszego, codziennego.

 

III

Wydaj nam, wydaj nam dziś

i odpuść nam, odpuść winy nasze,

jak i my odpuszczamy, jak i my odpuszczamy, naszym winowajcom.

 

IV
I nie prowadź nas, i nie prowadź nas,

do próby, do próby,

ale wyrwij nas, ale wyrwij nas od złego.

 

...

Słowa: wzorcowa modlitwa Pana Jeszu.

Tłumaczenie: Krzysztof Król.

Wokal: Kasia Brzoza i Robert Brzoza.

Muzyka: Robert i Hubert Brzoza.

Gitara elektryczna: Hubert Brzoza.

Gitara klasyczna: Robert Brzoza.

Piosenka nagrana w 432 Hz.

W rozszerzenie wav: link

 

 

 

I

Przyjmij Panie mnie,

przemień we mnie to, co złe.

W serce miłość wlej,

abym dobry był jak Ty.

Chodź burzliwy dzień,

Ty ukoisz duszę mą.

Smutek zmienisz w radość,

wypełnisz pokojem Swym.

Zło zwyciężysz i,

dobrzy ludzie staną się.

 

Ref

Kocham Cię, Kocham Cię, Kocham x2

Kocham Cię, Kocham Cię.

Ciebie Jeszu mój.

 

II

Jeszu miłość Twa,

nieskończona zawsze jest.

Jeszu dobroć Twa,

niezmierzona zawsze jest.

Jeszu Pełen Łaski,

prowadź proszę zawsze mnie!

Jeszu moją drogą,

Jeszu Jesteś prawdą mą,

Jeszu moim życiem,

Jeszu jesteś tylko Ty!

 

III

Tyle wokół zła,

smutku, i wylanych łez.

W Tobie radość trwa,

ukojenie zawsze jest.

Ty wypełniasz mnie,

Twą miłością Panie mój.

Jeszu Kocham Cię,

Wielki, Wielki Boże mój.

Miłość dałeś nam,

Drogę, prawdę, wiary moc.Tekst: Ewunia

http://jeszu.yeshu.info/post/droga-prawda-zycie

 

Muzyka, gitara i wokal – Robert