I

Jak woda w górskim źródle, 
tak pulsuje moje serce.
Gdy Panie myślę o Tobie, 
a myśleć chcę już wiecznie.
Bo czyny Twoje i życie, 
stało mocą we mnie się.
Przyjęłam do serca Twe słowa,
prawo Twe ludzkość jednoczy.
Przygarniasz tych zasmuconych,
pragnących miłości i pokoju. 
Tych skrzywdzonych i tych  zagubionych,
w uciśnięciu będących  i znoju.

Refren:

Każdy, kto woła: "Jeszu ! 
Pragnę, byś został mym Panem!
I pragnę przylgnąć do Ciebie,
i tak żyć, by oddać Tobie chwałę".

Chwała Tobie Jeszu, nasz Panie, Opoko, Ochrono, Ucieczko!
Za to, że nas przyjmujesz 
i życie wieczne dajesz!

II

I stało się, jak mówiłeś, 
bo kiedy wzywałam: Panie!
Pomocy nie odmówiłeś na moje zawołanie.
Więc serce moje pulsuje, 
wodą życia ono pulsuje.
Wodą, którą ofiarowałeś wszystkim,
tym  którzy Ciebie miłują.
Woda życia jest w Tobie,
przez śmierć Twą i krzyż męki.
Odżywiasz w każdej dobie, 
lęki wszelkie usuwasz.

Refren:

Każdy, kto woła: "Jeszu ! 
Pragnę, byś został mym Panem!
I pragnę przylgnąć do Ciebie,
i tak żyć, by oddać Tobie chwałę".

 

Chwała Tobie Jeszu, nasz Panie, Opoko, Ochrono, Ucieczko!
Za to, że nas przyjmujesz 
i życie wieczne dajesz!

 

 

Słowa: Zuzanna S.

Muzyka i wokal: Sylwia Z.

Pomoc: Robert B.