I

Ojcze nasz, Ojcze nasz w niebie.

Święć się imię, święć się imię Twoje.

Bądź królestwo, bądź królestwo, Twoje.

 

II
Czyń wolę, czyń wolę Twoją,

jak w niebie, w niebie i na ziemi,

chleba naszego, chleba naszego, codziennego.

 

III

Wydaj nam, wydaj nam dziś

i odpuść nam, odpuść winy nasze,

jak i my odpuszczamy, jak i my odpuszczamy, naszym winowajcom.

 

IV
I nie prowadź nas, i nie prowadź nas,

do próby, do próby,

ale wyrwij nas, ale wyrwij nas od złego.

 

...

Słowa: wersety/tłumaczenie Krzysztof Król

Muzyka i gitara: Robert.

Wokal: Robert.

źródło: http://www.jeszu.pl/2011/12/modlitwa-panska-po-grecku.html