I

Kiedy płyną nuty z mego wnętrza,
kiedy Panie śpiewam, kiedy gram,
radość wewnątrz wówczas jest największa,
to co mogę Jeszu Tobie dam.

II

Kiedy z serca słowa i melodia,
Kiedy hołd oddaje poprzez śpiew,
całe moje ciało chce Cię wielbić,
w moich żyłach płynie mocniej krew.

III

Ty o Jeszu dałeś mi tę radość,
teraz pragnę śpiewać ku Twej czci,
Bogu Ojcu swą okazać wierność,
bo za sobą już zatrzasłem drzwi.

IV

Kiedy widzę światło na Twej drodze,
a u kresu życia wąskie drzwi,
przejść przez Bramę będzie wielkim darem,
a sam Pan otworzy Bramę mi.

V

Raduj więc się duszo poprzez śpiew,
raduj więc się dziecię w Ojcu swym,
całe niech niebiosa się radują,
kiedy jestem wierna w Synu Twym.

VI

Tak oddaję moją Część i Chwałę,
poprzez nuty, słowa pieśni tej,
by wyrazić dzieła Twe wspaniałe,
i obwieścić wszystkim w koło je.

VII

Chcę tą pieśnią porwać wielkie tłumy,
by śpiewali wszyscy w Duchu Twym,
Wielbić i dziękować Bogu Ojcu,
że chciał nas pojednać w Synu Swym.

VIII

Chwała Tobie Boże Ojcze nasz,
Chwała Tobie Jeszu Królu mój,
Tyś ocalił dusze od zagłady,
byśmy mogli stoczyć dobry bój.

IX

Dzisiaj wielbi dusza moja Pana,
dziś w melodii duch ochoczy jest,
moje ciało rwie się już od rana,
by uwielbiać Boga poprzez śpiew.

X

Z obfitości serca moje słowa,
dziś w melodii pragnę Ciebie czcić,
by solidnie z braćmi więź budować,
aby razem dziś dziękować Ci.

 

 

Słowa i muzyka: Antoni G.
śpiew: Sylwia Z., Ewa Z., Ewa-Kama, Kristin, Ola, Dominik.
Montaż i Gitara: Dominik