Zakochani, Zamiłowani, Zakochani - Oni są.

Wieczna miłość, niezwyciężona, niepokonana, ona jest.

Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bezwstydu, ona jest.

 

Nieśmiertelni, Niezgaszeni, Nieubrudzeni - Oni są.

Ona jest, cieszy się, śmieje się, miłość ta.

Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie liczy zła, ona jest

 

Pomszczeni, Pojednani, Jednomyślni – Oni są.

Bo miłość trwa, bo miłość jest, nie pokonasz jej, nie pokonasz.

Nie zazdrości, jest cierpliwa, jest łaskawa, ona jest.

 

Niezawstydzeni, Nieskażeni, Niezamazani - Oni są.

Miłość jest tu, miłość jest tam, tam za rogiem ciągle jest.

Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, ma nadzieję, wytrwała jest.

 

Przezroczyści, Krystaliczni, Błogosławieni – Oni są.

W miłości trwaj, miłością bądź i miłość daj każdemu.

Nie wyrządza zła, wypełnia prawo, zakrywa grzechy, ona jest.

 

Prawi, Moralni, Szlachetni – Oni są.

Miłość jest z Boga, kto miłuje jest z Boga, Kto nie miłuje, nie zna Go.

Miłość jest czynem, miłość jest prawdą, miłość jest zawsze, ona jest,

 

Porządni, Nieskorumpowani, Nieprzekupni – Oni są.

Największa jest miłość, nigdy nie ustaje, bez niej byłbym niczym, niczym nikt.

Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli prawdą.

 

Godni, Możni, Zacni – Oni są.

Miłość jest blisko, miłość daleko, ona trwa dalej, ona jest.

Spotkasz ją, zobaczysz ją, odwiedzisz ją, ona jest.

 

Nieosądzeni, Nieśmiertelni, Niezniszczalni – Oni są.

 

...

Słowa: wersety/Robert

Muzyka i gitara: Robert.

Wokal: Robert.

 

źródło: 1 Piotr 4:8, 1 Kor 13:1-13, Rzym 13:10, Rz 12,9 Kol 3,14, 1 Jana 4,7-8, 1 Kor 13,6, 1 Jana 3,18-19, 1Kor 15:53