I

When I cried out, "Father!", in Heaven,
please show me the truth the way.
You have humbled yourself in love
and you turned fear into joy.

I learned the holy name of Yeshu
and the Lord welcomed me in His grace.
He forgave sins, added a spirit.
Now I'm standing in the way of the truth

 

Refren:

Yeshu! Your name is salvation.
Yeshu! You are the salvation of sinful humanity.
Yeshu! When we call on You, You listen to us.
Yeshu! You show us so much love.


II

You, Lord, have shown empathy.
Humanity drowning in sin.
You gave Your life for me
I did not know You, 
but You were here for ages.

I want to serve You 
with a faithful heart.
Tell Your Name 'Yeshu' to everyone.
Speak humbly about how 
You want 
to recreate Your Great Kingdom.

 

Refren:

Yeshu! Your name is salvation.
Yeshu! You are the salvation of sinful humanity.
Yeshu! When we call on You, You listen to us.
Yeshu! You show us so much love.

 

Po polsku:

I

Kiedy wołałam: Ojcze w Niebie, 
pokaż mi proszę, prawdy drogę. 
Ty uniżyłeś się w miłości 
i zamieniłeś w radość trwogę.
Poznałam święte Imię Jeszu
i Pan mnie przyjął w łasce Swojej.
Przebaczył grzechy, dodał ducha. 
Teraz na prawdy drodze stoję.

 

Refren:

Jeszu! Zbawieniem jest Imię Twoje. 
Jeszu! Grzesznej ludzkości ratunkiem Jesteś. 
Jeszu! Gdy Cię wzywamy, Ty nas wysłuchujesz.
Jeszu! Ogrom miłości nam okazujesz.

 

II

Ty, Panie, okazałeś empatię. 
Ludzkości, tonącej w grzechu. 
Ty Swoje życie oddałeś za mnie, 
gdy Cię nie znałam, Tyś był od wieków.
Tobie chcę służyć wiernym sercem. 
Twe Imię 'Jeszu', bliźnim przekazać. 
W pokorze mówić o tym jak wielce, 
pragniesz Królestwo Swe odtwarzać.

 

Refren:

Jeszu! Zbawieniem jest Imię Twoje. 
Jeszu! Grzesznej ludzkości ratunkiem Jesteś. 
Jeszu! Gdy Cię wzywamy, Ty nas wysłuchujesz.
Jeszu! Ogrom miłości nam okazujesz.

 

 

Muzyka, wokal: Sylwia Z.

Słowa: Zuzanna S. / tłumaczenie na angielski: Hubert B.

Gitary i montaż: Hubert B.