Subskrybuj

List do Galatów rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1 Paweł, posłaniec nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jeszu Pomazańca i Boga Ojca, który wzbudził go z (pośród) umarłych,[ref]
2 i ze mną wszyscy bracia, zgromadzeniom (w) Galacji. [ref]
3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jeszu Pomazańca,[ref]
4 (który) dał siebie za grzechy nasze, żeby wyrwać nas z obecnego eonu złego według woli Boga i Ojca naszego, [ref]
5 któremu chwała na eony eonów. Amen.[ref]
6 Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od (Tego, który) wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny. [ref]
7 która nie jest inną, jeśli nie jacyś są tylko poruszający was i chcący wywrócić dobrą nowinę Pomazańca. [ref]
8 Ale i (nawet) gdybyśmy my, lub Poseł [anioł] z nieba głosił dobrą nowinę wam przeciwną (tej), dobrej nowinie którą głosiliśmy wam, przeklęty niech będzie. [ref]
9 Jak powiedzieliśmy i teraz znowu mówię: Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę inną od tej, którą (wcześniej) przyjęliście, niech będzie przeklęty.[ref]
10 Teraz bowiem ludzi pozyskuję, czy Boga? Czy szukam (jak) ludziom (się) przypodobać? Jeśli jeszcze ludziom (chciałem się) przypodobać, (to) Pomazańca sługą nie byłem nigdy. [ref]
11 Informuję bowiem was bracia (o) dobrej nowinie, głoszonej przeze mnie, że nie jest od [według] człowieka. [ref]
12 Ani bowiem ja od człowieka (nie) przyjąłem ją, ani (nie) zostałem jej nauczony, ale przez objawienie Jeszu Pomazańca. 
13 Słyszeliście bowiem (o) moim postępowaniu poprzednim w judaizmie, że przesadnie [nadmiernie] prześladowałem zgromadzenie Boga i niszczyłem je, [ref]
14 i górowałem w Judaizmie nad wieloma rówieśnikami w narodzie moim, bardziej gorliwym będąc (w) ojczystych moich tradycjach. [ref]
15 Kiedy zaś upodobał (sobie) Bóg oddzielił mnie z wnętrza matki mojej i wezwał przez łaskę Jego. [ref]
16 (aby) objawić Syna swego we mnie, abym głosił dobrą nowinę o Nim wśród narodów, natychmiast, nie radząc (się) ciała i krwi [ref]
17ani (nie) wstępując do Jeruszalem, do (tych, którzy) przede mną posłańcami [apostołami] (byli), odszedłem do Arabii i znowu wróciłem do Damaszku.[ref]
18 Następnie po trzech latach wstąpiłem do Jeruszalem, poznać Kefasa [Piotra] i pozostałem przy nim dni piętnaście. [ref]
19 innego zaś (z) posłańców [apostołów] nie widziałem jeśli nie Jakowa brata Pana. [ref]
20 Co zaś pisze wam to przed Bogiem, że nie kłamię. [ref]
21 Następnie przyszedłem do [w] rejon Syrii i Cylicji. [ref]
22 Byłem zaś nieznany twarzą zgromadzeniom Judei w Pomazańcu. [ref]
23 jedynie [zaś] słyszeli [byli], że prześladujący nas wcześniej teraz głosi dobrą nowinę wiary, która wcześniej niszczył. [ref]
24 I chwalili prze mnie Boga. [ref]