Subskrybuj

List do Galatów rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Paweł, Apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych;)
2
I wszyscy bracia, którzy są ze mną, zborom Galackim.
3
Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
4
Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego;
5
Któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
6
Dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do inszej Ewangielii;
7
Która nie jest inszą; tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangieliję Chrystusową.
8
 Ale choćbyśmy i my, albo Poseł [anioł] z nieba głosił wam dobrą nowinę inną, niż wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 
9
 Jak powiedzieliśmy i teraz znowu mówię: Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę inną od tej, którą (wcześniej) przyjęliście, niech będzie przeklęty.
10
Albowiem terazże do ludzi was namawiam, czyli do Boga? Albo szukamli, abym się podobał ludziom? Zaiste, jeźlibym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.
11
A oznajmuję wam bracia! iż Ewangielija, która jest opowiadana ode mnie, nie jest według człowieka.
12
Albowiem ja anim jej wziął, anim się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
13
Boście słyszeli o mojem obcowaniu niekiedy w Żydostwie, żem nader prześladował zbór Boży i burzyłem go;
14
I postępowałem w Żydostwie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych.
15
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją,
16
aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił narodom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi
17
ani nie udając się do Jeruszalem, do tych, którzy posłańcami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.
18
Potem po trzech latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem; i mieszkałem u niego piętnaście dni.
19
A inszegom z Apostołów nie widział, oprócz Jakóba, brata Paóskiego.
20
A co wam piszę, oto się przed Bogiem oświadczam, żeć nie kłamię.
21
Zatemem przyszedł do krain Syryi i Cylicyi;
22
A byłem nieznajomym z twarzy zborom żydowskim, które są w Chrystusie;
23
Lecz tylko byli usłyszeli, iż ten, który prześladował nas niekiedy, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył.
24
I chwalili Boga ze mnie.