Subskrybuj

List do Galatów rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Paweł, Apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jeszu Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych;)[ref]
2I wszyscy bracia, którzy są ze mną, zborom Galackim.[ref]
3Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego, Jeszu Chrystusa.[ref]
4Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego;[ref]
5Któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.[ref]
6Dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do inszej Ewangielii;[ref]
7Która nie jest inszą; tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangieliję Chrystusową.[ref]
8 Ale choćbyśmy i my, albo Poseł [anioł] z nieba głosił wam dobrą nowinę inną, niż wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. [ref]
9 Jak powiedzieliśmy i teraz znowu mówię: Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę inną od tej, którą (wcześniej) przyjęliście, niech będzie przeklęty.[ref]
10Albowiem terazże do ludzi was namawiam, czyli do Boga? Albo szukamli, abym się podobał ludziom? Zaiste, jeźlibym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.[ref]
11A oznajmuję wam bracia! iż Ewangielija, która jest opowiadana ode mnie, nie jest według człowieka.[ref]
12Albowiem ja anim jej wziął, anim się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jeszu Chrystusa.
13Boście słyszeli o moim postępowaniu niekiedy w Judaizmie, że nader prześladowałem zgromadzenie Boże i burzyłem go;[ref]
14I postępowałem w Judaizmie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych.[ref]
15Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją,[ref]
16aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił narodom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi[ref]
17ani nie udając się do Jeruszalem, do tych, którzy posłańcami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.[ref]
18Potem po trzech latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem; i mieszkałem u niego piętnaście dni.[ref]
19A innego z Posłańców (apostołów) nie widziałem, oprócz Jakowa, brata Pańskiego.[ref]
20A co wam piszę, oto się przed Bogiem oświadczam, że nie kłamię.[ref]
21Zatemem przyszedł do krain Syryi i Cylicyi;[ref]
22A byłem nieznajomym z twarzy zborom judejskim, które są w Chrystusie;[ref]
23Lecz tylko byli usłyszeli, iż ten, który prześladował nas niekiedy, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył.[ref]
24I chwalili Boga ze mnie.[ref]