Subskrybuj

List do Rzymian rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Paweł, niewolnik Pomazańca Jeszu, powołany wysłannik [apostoł], wydzielony do dobrej nowiny (od) Boga.
2
Która wcześniej głoszona (była) przez proroków w Jego Pismach Świętych,
3
o Synu Jego, który stał się  [urodził] z nasienia [jako potomek] Dawida według ciała. 
4
wyznaczonym Synem Boga w mocy, według Tchnienia uświęcenia, przez powstanie z martwych, to jest o Jeszu Pomazańcu, Panu naszym.
5
Przez którego otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo dla posłuszeństwa wiary między wszystkimi narodami, względem imienia Jego;
6
między którymi jesteście i wy powołanymi Jeszu Pomazańca.
7
Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym świętym, łaska niech będzie wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jeszu Pomazańca.
8
Najpierw więc dziękuję Bogu mojemu przez Jeszu Pomazańca za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po całym świecie.
9
Świadkiem mi bowiem jest Bóg, któremu służę w tchnieniu moim przez dobrą nowinę Syna Jego, jak nieustannie wspominam was,
10
w modlitwach moich prosząc, czy może kiedyś z woli Boga przydarzy się sposobność, by przybyć do was.
11
Pragnę bowiem was widzieć, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru tchnienia dla umocnienia was;
12
to jest, abyśmy się u was wspólnie pobudzili przez wzajemną wiarę waszą i moją.
13
A nie chcę, abyście i wy wiedzieć nie mieli, bracia! że często myślałem o przybyciu do was; (ale zostałem powstrzymany aż do teraz), abym miał jakiś owoc wśród was, jako i między innymi narodami.
14
Hellenom [greckojęzyczni] i barbarzyńcom [pozostałym narodom], mądrym i bezmyślnym, jestem dłużnikiem,
15
Tak też we mnie (jest) chęć i wam w Rzymie głosić dobrą nowinę.
16
Albowiem nie wstydzę się dobrej nowiny, ponieważ jest mocą Bożą dla zbawienia każdego wierzącego, Judejczyka najpierw i Hellena.
17
Albowiem sprawiedliwość Boga w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jak napisano: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
18
 Objawiany jest gniew Boga z nieba, przeciwko każdej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy prawdę w sposób nieprawy pętają.
19
 Ponieważ dostrzegalne fakty o Bogu zostały im udostępnione przez Boga w sposób niepodważalny, 
20
 bo niewidzialne Jego od stworzenia wszechświata jest przez umysł obserwowane. W jakości dzieła widzimy zarówno wieczną jego moc, jak i też boskość, dlatego nie są wstanie się wybronić.
21
 Ponieważ poznawszy Boga, nie oddali chwały jako Bogu, ani mu (nie) dziękowali, ale znikczemnieli w myślach swoich i okryło się ciemnością bezrozumne serce ich;
22
 Chociaż zapewniają o swojej mądrości, ogłupieli;
23
 i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na obraz z podobizną zniszczalnego człowieka i fruwających, i czworonogich, i pełzających.
24
 Dlatego wydał ich Bóg przez pożądliwość serc ich na nieczystość, aby upodlili ciała swoje między sobą,
25
 Ci zamienili prawdę (od) Boga na kłamstwo, oraz czcili i służyli stworzeniu, zamiast Temu, który stworzył, który jest sławiony po eony. Amen.
26
 Przez to wydał ich Bóg na namiętności plugawe, gdyż niewiasty ich zamieniły naturalne współżycie, na sprzeczne naturze.
27
 Podobnie i mężczyźni odrzuciwszy zgodne z naturą współżycie z niewiastą, zapłonęli  w pożądliwości jedni do drugich, mężczyzna z mężczyzną ohydę czyniąc, a zapłatę należną obłędowi swojemu na sobie ponoszą.
28
Ponieważ nie zaakceptowali Boga w posiadanej wiedzy, wydał Bóg ich w niesprawny umysł, aby czynili, co niewłaściwe;
29
Pełni wszelkiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności, zachłanności, złości, napełnieni zawiścią, morderstwem, sporem, podstępem, złośliwością, krytykanctwem;
30
szkalujący, nienawidzący Boga, zuchwali, wywyższający się, samochwalcy, wynalazcy (tego co) złe, rodzicom nieposłuszni,
31
bezrozumni, łamiący umowy, nieczuli, bezlitośni, niemiłosierni;
32
którzy poznawszy postanowienie Boga, że czyniący tak, godni są śmierci, nie tylko tak czynią, ale też pochwalają tak postępujących.