Subskrybuj

1 List św. Piotra rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, przychodniom rozproszonym w Poncie, w Galacyi, w Kapadocyi, w Azji i w Bitynii;
2
Wybranym według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie Ducha, ku posłuszeóstwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będzie rozmnożony.
3
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jeszu Pomazańca, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jeszu Pomazańca od umarłych,
4
Ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu, i niezwiędłemu, w niebiesiech dla was zachowanemu,
5
Którzy mocą Bożą strzeżeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego.
6
W czem weselicie się teraz maluczko, (jeźliże potrzeba) zasmuceni w rozmaitych pokusach,
7
Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogieó doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa,
8
Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weó wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną,
9
Odnosząc koniec wiary waszej: zbawienie dusz.
10
 To zbawienie analizowali i badali prorocy, którzy przepowiadali łaskę dla was. 
11
 Dociekali, na który albo na jaki to czas wskazywało obecne w nich Tchnienie [duch] Pomazańca, przepowiadające mające dotknąć Pomazańca cierpienia i następującą po nich chwałę.   
12
 Im to zostało ujawnione, że nie im samym, lecz nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam ogłoszone przez ludzi, którzy ogłosili dobrą nowinę wam w Tchnieniu Świętym posłanym z nieba; (sprawy), w które pragną wejrzeć Posłowie [aniołowie]. 
13
 Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie waszą nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jeszu Pomazańca. 
14
- Jako dzieci posłuszeństwa, nie dopasowujcie się do wcześniejszych pragnień wynikających z waszej niewiedzy,
15
- ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, 
16
- ponieważ napisano: „Świętymi bądźcie, gdyż ja świętym jestem”.
17
- Jeśli Ojca wzywacie, który bez względu na osobę sądzi każdego według czynu, to w strachu postępujcie przez czas waszego pobytu. 
18
- Przecież wiecie, że nie zniszczalnym srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z próżnej waszej egzystencji, odziedziczonej po przodkach, 
19
- ale najcenniejszą krwią Pomazańca, jakby baranka niewinnego i niesplamionego.
20
 Wprawdzie był On na to przewidziany już przed założeniem świata, ale ujawniony został dopiero w czasach końcowych ze względu na was, 
21
Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.
22
Oczyszczając dusze wasze w posłuszeóstwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie,
23
Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo Boże żywe i trwające na wieki.
24
 Ponieważ wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy; uwiędła trawa i kwiat jej opadł;
25
 Ale słowo Pana trwa na eon. A tym słowem jest zwiastowana dobra nowina dla was.