Subskrybuj

2 List do Tymoteusza rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Paweł, posłaniec Pomazańca Jeszu z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Pomazańcu Jeszu,
2
do Tymoteusza, ukochanego dziecka: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pomazańca Jeszu, naszego Pana.
3
Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie mam cię w pamięci w moich modlitwach, w nocy i we dnie;
4
pragnę cię zobaczyć — pomny na twoje łzy — abym doznał pełnej radości;
5
przywodzę sobie na pamięć twoją nieobłudną wiarę, która zamieszkała najpierw w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, a jestem pewien, że i w tobie.
6
Z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalał na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
7
Gdyż nie dał nam Bóg tchnienia tchórzostwa, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
8
Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, ani mnie, jego więźnia, lecz podejmij wraz ze mną trud dla dobrej nowiny, zgodnie z mocą Boga,
9
który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według naszych czynów, lecz zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i łaską, daną nam w Pomazańcu Jeszu przed wiecznymi czasami,
10
A teraz objawionej przez ukazanie się naszego Zbawcy Jeszu Pomazańca, który zniszczył śmierć, życie zaś i nieśmiertelność rozświecił przez dobrą nowinę,
11
dla której zostałem ustanowiony głosicielem, posłańcem i nauczycielem narodów.
12
Z tej też przyczyny znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, iż (On) ma moc ustrzec to, co we mnie złożył, aż do owego dnia.
13
Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał, w wierze i w miłości, która jest w Pomazańcu Jeszu.
14
Strzeż dobrego depozytu z Tchnieniem Świętym, który w nas mieszka.
15
Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygellos i Hermogenes.
16
Oby Pan okazał miłosierdzie domowi Onezyfora, bo często mnie pokrzepił i nie został zawstydzony moim łańcuchem,
17
ale gdy znalazł się w Rzymie, bardzo usilnie mnie szukał i znalazł.
18
Oby mu Pan dał znaleźć miłosierdzie u Siebie w owym dniu; a jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz lepiej.