Subskrybuj

1 List do Koryntian rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Paweł, powołany Posłaniec Jeszu Pomazańca przez wolę Bożą, i Sostenes brat.
2
Zgromadzeniu Bożemu, które jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jeszu, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jeszu Pomazańca na każdym miejscu, i ich, i naszym. 
3
Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jeszu Pomazańca.
4
Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was dla łaski Bożej, która wam jest dana w Pomazańcu Jeszu,
5
I żeście we wszystkim ubogaceni w nim we wszelkiej mowie i we wszelkiej znajomości;
6
Jako świadectwo Pomazańcowe utwierdzone jest w was,
7
Tak iż wam na żadnym darze nie schodzi, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jeszu Pomazańca.
8
Który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego, Jeszu Pomazańca.
9
Wierny jest Bóg, przez którego jesteście powołani do wspólnoty Syna Jego, Jeszu Pomazańca, Pana naszego.
10
A proszę was, bracia! przez imię Pana naszego, Jeszu Pomazańca, abyście mówili wszyscy to samo i żeby nie było między wami rozłamu, ale byście byli wydoskonaleni jednym umysłem i jednym zdaniem. 
11
Albowiem oznajmiono mi o was, bracia moi! od domowników Chloi, iż spory są między wami.
12
Powiadam zaś to, że każdy z was mówi: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, ja zaś Pomazańcowy.
13
Podzielony jest Pomazaniec? Czy Paweł za was ukrzyżowany? Albo jesteście w imię Pawłowe zanurzeni?
14
Dziękuję Bogu, że żadnego z was nie zanurzyłem, oprócz Kryspa i Gajusa;
15
Aby ktoś nie mówił, że zanurzeni zostaliście w imię moje.
16
Zanurzyłem też i dom Stefanasa; poza tym nie wiem, czy kogoś jeszcze zanurzyłem.
17
Ponieważ nie posłał mnie Pomazaniec zanurzać, ale dobrą nowinę głosić, jednak nie w mądrości mowy, aby nie był unieważniony krzyż pomazańcowy.
18
Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem; ale nam, którzy dają się zbawić, jest mocą Bożą.
19
Bo napisano: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.
20
Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w Piśmie? Gdzież badacz eonu tego? Czyż w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego?
21
Ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie głoszenie zbawić wierzących,
22
Gdyż i Judejczycy się cudów domagają, a Hellenowie mądrości szukają.
23
Ale my głosimy Pomazańca ukrzyżowanego, Judejczykom wprawdzie zgorszenie, a Hellenom głupstwo;
24
Lecz samym powołanym i Judejczykom, i Hellenom głosimy Pomazańca, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
25
Ponieważ głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie; a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
26
Zobaczcie więc na powołanie wasze, bracia, że niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu zacnego rodu;
27
Ale co głupiego jest dla świata, to wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, a co słabe dla świata, wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych.
28
A niskiego urodzenia dla świata i wzgardzone, wybrał Bóg, te nieistotne, aby te znaczne unieważnić.
29
Aby się nie chlubiło żadne ciało przed Bogiem.
30
Lecz z niego wy jesteście w Pomazańcu Jeszu, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
31
Aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił.