Subskrybuj

Księga Przysłów rozdział 2

Księga
Rozdział
1Synu mój! jeźli przyjmiesz słowa moje, a przykazanie moje zachowasz u siebie;[ref]
2Nadstawiszli mądrości ucha twego, i nakłoniszli serca twego do roztropności;[ref]
3Owszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim;[ref]
4Jeźli jej szukać będziesz jako srebra, a jako skarbów skrytych pilnie szukać będziesz:[ref]
5Tedy zrozumiesz bojaźó Paóską, a znajomość Bożą znajdziesz.[ref]
6Albowiem Pan daje mądrość, z ust jego pochodzi umiejętność i roztropność.[ref]
7On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,[ref]
8Aby strzegli ścieżek sądu; on drogi świętych swoich strzeże.[ref]
9Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd, i prawość, i wszelką ścieszkę dobrą.[ref]
10Gdy wnijdzie mądrośu w serce twoje, a umiejętność duszy twojej wdzięczna będzie:[ref]
11Tedy cię ostrożność strzedz będzie, a opatrzność zachowa cię.[ref]
12Wyrywając cię od drogi złej, i od człowieka mówiącego przewrotności;[ref]
13Od tych, którzy opuszczają ścieszki proste, udawając się drogami ciemnemi;[ref]
14Którzy się radują, gdy czynią złe, a weselą się w złośliwych przewrotnościach;[ref]
15Których ścieszki są krzywe, a sami są przewrotnymi na drogach swoich;[ref]
16Wyrywając cię od niewiasty postronnej i obcej, która pochlebia łagodnemi słowy;[ref]
17Która opuszcza wodza młodości swojej, a przymierza Boga swojego zapomina.[ref]
18Bo się nachyla ku śmierci dom jej, a do umarłych ścieszki jej.[ref]
19Wszyscy, którzy do niej wchodzą, nie wracają się, ani trafiają na ścieszkę żywota.[ref]
20A przetoż będziesz chodził drogą dobrych, a ścieżek sprawiedliwych będziesz przestrzegał.[ref]
21Albowiem cnotliwi będą mieszkali na ziemi, a szczerzy trwać będą na niej;[ref]
22Ale niepobożni z ziemi wykorzenieni będą, a przewrotni będą z niej wygładzeni.[ref]