Subskrybuj

2 List św. Jana rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Starszy wybranej pani i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja tylko, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,[ref]
2Dla prawdy, która zostaje w nas i z nami będzie na wieki.[ref]
3Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jeszu Chrystusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i w miłości.[ref]
4Uradowałem się bardzo, żem znalazł niektóre z dziatek twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca.[ref]
5A teraz proszę cię, Pani! nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.[ref]
6A tać jest miłość, abyśmy chodzili według przykazaó jego. A przykazanie to jest, jakoście słyszeli od początku, abyście w niem chodzili.[ref]
7 Gdyż wielu zwodzicieli [oszustów] przyszło [wyszło] na świat, nie wyznających, Jeszu Pomazańca przychodzącego w ciele; ten jest zwodzicielem [oszustem] i podmieńcem pomazańca [antychrystem].[ref]
8Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli.[ref]
9 Każdy wyprzedzający {przekraczający}  i niepozostający w nauce Pomazańca [Chrystusa], Boga nie ma. Pozostający w nauce Pomazańca ten i Ojca i Syna ma.[ref]
10Jeźli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie.[ref]
11Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego.[ref]
12Mając wam wiele pisać, nie chciałem przez papier i inkaust, ale mam nadzieję, że do was przyjdę i ustnie z wami mówić będę, aby radość nasza była zupełna.[ref]
13Pozdrawiają cię dziatki siostry twojej w Panu wybranej. Amen.[ref]