Subskrybuj

List do Tytusa rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1 Paweł, sługa Boga, a wysłannik Jeszu Pomazańca ze względu na wiarę wybranych Bożych oraz dogłębne poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością,[ref]
2 z powodu nadziei życia eonowego [wiecznego], które przed eonowymi czasami przyobiecał niekłamiący Bóg, [ref]
3 a we właściwym czasie objawił swoje Słowo w głoszeniu, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, naszego Zbawcy —[ref]
4 do Tytusa, prawowitego dziecka według wspólnej wiary: Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Pana Pomazańca Jeszu, naszego Zbawcy.[ref]
5 Pozostawiłem cię na Krecie po to, abyś uporządkował pozostałe sprawy i ustanowił po miastach starszych — jak ci nakazałem —[ref]
6Jeźli kto jest bez nagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku, albo niepoddane rządowi.[ref]
7Albowiem biskup ma być bez nagany, jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, nie gniewliwy, nie pijanica wina, nie bitny, nie szukający zysku sprośnego;[ref]
8Ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy, powściągliwy,[ref]
9 trzymający się — według nauki — wiernego Słowa, aby był w stanie zarówno udzielać zachęty w ramach zdrowego nauczania, jak i przekonywać przeciwnych.[ref]
10 Wielu jest bowiem i niekarnych, rozgadanych, zwodzicieli, zwłaszcza tych spośród obrzezanych, [ref]
11 którym trzeba zatykać usta, gdyż oni całe domy wywracają, nauczając czego nie trzeba dla brudnego zysku.[ref]
12 Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy zawsze kłamcy, wstrętne bestie, brzuchy leniwe.[ref]
13 Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego upominaj ich surowo, by byli zdrowi w wierze[ref]
14 i nie zwracali uwagi na judejskie baśnie oraz nakazy ludzi, którzy odwracają się od prawdy.[ref]
15 Dla czystych wszystko {wprawdzie} jest czyste, dla skalanych zaś i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie.[ref]
16 Utrzymują, że znają Boga, lecz swoimi uczynkami zapierają się Go — są obrzydliwi, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła. [ref]