Subskrybuj

List do Efezjan rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Paweł, z woli Bożej posłaniec Pomazańca Jeszu - do świętych, którzy są, i do wiernych w Pomazańcu Jeszu:[ref]
2Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jeszu Pomazańca.  [ref]
3Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jeszu Pomazańca. On błogosławił nas, w całym błogosławieństwie tchnienia w niebiosach - w Pomazańcu. [ref]
4 Tak jak wybrał sobie nas w Nim przed założeniem świata (żebyśmy) byli my świętymi i nienagannymi przed Nim.[ref]
5 W miłości przeznaczył nas dla usynowienia przez Jeszu Pomazańca względem Jego, według upodobania woli Jego,[ref]
6 ku pochwale [uznaniu] chwały [uwielbienia] łaski Jego, która obdarzył nas w Umiłowanym.[ref]
7 W którym mamy odkupienie przez krew Jego, uwolnienie od upadków, według bogactwa łaski Jego.[ref]
8Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, [ref]
9przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął [ref]
10 dla zarządzenia wypełnieniem czasów [pór], sumując wszystko w Pomazańcu: na niebiosach i na ziemi.[ref]
11W Nim losem przeznaczeni, według [wcześniejszego] ustawienia Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,[ref]
12 abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy już złożyliśmy nadzieję w Pomazańcu.[ref]
13 W którym i wy usłyszawszy Słowo prawdy, dobrą nowinę zbawienia waszego; w którym (gdy) uwierzyliście zostaliście opieczętowani Świętym Tchnieniem obietnicy,[ref]
14który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.[ref]
15 Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jeszu i o miłości do wszystkich świętych,[ref]
16 Nie przestaję dziękować za was, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach moich,[ref]
17 aby Bóg Pana naszego Jeszu Pomazańca, Ojciec chwały, dał wam Tchnienie mądrości i objawienia w poznaniu Jego.  [ref]
18 i oświecone oczy umysłu waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja Jego powołania i jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych,[ref]
19 i jaka (jest) przewyższająca wielkość mocy jego w nas, wierzących według skutecznej mocy siły jego,[ref]
20 którą działał [okazał] w Pomazańcu, wybudzając Go z martwych i posadził na prawicy swojej w niebiosach. [ref]
21 Powyżej wszystkich Archontów [naczelników, przywódców] i Władzy, i Mocy, i Panowania, i każdego imienia wymawianego nie tylko w tym eonie, ale też w mającym nadejść.[ref]
22 I wszystko poddał pod nogi Jego i Jemu dał (być) głową ponad całym zgromadzeniem powołanych,[ref]
23 które jest Jego ciałem, Pełnią, wszystko we wszystkim napełniając.[ref]