Subskrybuj

List do Efezjan rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Paweł, z woli Bożej posłaniec Pomazańca Jeszu - do świętych, którzy są, i do wiernych w Pomazańcu Jeszu:
2
Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jeszu Pomazańca.  
3
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jeszu Pomazańca. On błogosławił nas, w całym błogosławieństwie tchnienia w niebiosach - w Pomazańcu. 
4
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości
5
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jeszu Pomazańca, według postanowienia swej woli, 
6
ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 
7
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 
8
Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 
9
przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął 
10
dla zarządzania wypełnieniem czasów, sumując wszystko w Pomazańcu: w niebiosach i na ziemi.
11
W Nim losem przeznaczeni, według [wcześniejszego] ustawienia Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,
12
Abyśmy my byli ku chwale sławy jego, którzyśmy pierwej nadzieję mieli w Chrystusie,
13
W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangieliję zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym,
14
Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.
15
Przetoż i ja usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie, i o miłości ku wszystkim świętym,
16
Nie przestaję dziękować za was, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach moich,
17
Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec on chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie;
18
Ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych;
19
I która jest ona przewyższająca wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły jego,
20
Której dokazał w Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesiech,
21
- Powyżej każdej Zwierzchności i Władzy, i Mocy, i Panowania, i każdego imienia wymawianego nie tylko w tym eonie, ale też w mającym nadejść.
22
- I wszystko poddał pod nogi Jego i Jemu dał (być) głową ponad całym zgromadzeniem powołanych,
23
- które jest Jego ciałem, Pełnią, wszystko we wszystkim napełniając.