Subskrybuj

List do Efezjan rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Paweł, z woli Bożej posłaniec Pomazańca Jeszu - do świętych, którzy są, i do wiernych w Pomazańcu Jeszu:
2
Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jeszu Pomazańca.  
3
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jeszu Pomazańca. On błogosławił nas, w całym błogosławieństwie tchnienia w niebiosach - w Pomazańcu. 
4
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości
5
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jeszu Pomazańca, według postanowienia swej woli, 
6
ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 
7
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 
8
Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 
9
przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął 
10
dla zarządzania wypełnieniem czasów, sumując wszystko w Pomazańcu: w niebiosach i na ziemi.
11
W Nim losem przeznaczeni, według [wcześniejszego] ustawienia Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,
12
 abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy już złożyliśmy nadzieję w Pomazańcu.
13
 W Nim i wy – gdy usłyszeliście Słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu; w którego gdy uwierzyliście zostaliście zapieczętowani Świętym Tchnieniem obietnicy,
14
który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.
15
 Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jeszu i o miłości do wszystkich świętych,
16
 nie przestaję dziękować za was, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach moich,
17
 aby Bóg Pana naszego Jeszu Pomazańca, Ojciec chwały, dał wam tchnienie mądrości i objawienia w poznaniu Jego; 
18
 i oświecone oczy umysłu waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja Jego powołania i jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych,
19
 i jaka (jest) przewyższająca wielkość mocy jego w nas, wierzących według skutecznej mocy siły jego,
20
 którą działał [okazał] w Pomazańcu, wybudzając Go z martwych i posadził na prawicy swojej w niebiosach. 
21
 Powyżej wszystkich Pierwszych [naczelników, przywódców] i Władzy, i Mocy, i Panowania, i każdego imienia wymawianego nie tylko w tym eonie, ale też w mającym nadejść.
22
 I wszystko poddał pod nogi Jego i Jemu dał (być) głową ponad całym zgromadzeniem powołanych,
23
 które jest Jego ciałem, Pełnią, wszystko we wszystkim napełniając.