Subskrybuj

Ewangelia wg św. Mateusza rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Księga o rodzie Jeszu Pomazańca, potomku Dauida (Dawida) i Awrahama (Abrahama). 
2
Awraham spłodził Iszaaka, a Iszaak spłodził Jakowa, a Jakow spłodził Judę, i braci jego.
3
A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamar, a Fares spłodził Heszrona, a Heszron spłodził Arama.
4
A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.
5
A Salmon spłodził Boesa z Rachab, a Booz spłodził Joweda z Hrut, a Jowed spłodził Jessaja.
6
A Jessai spłodził Dauida króla, a Dauid król spłodził Szolomona z tą, która była Urji.
7
A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Azę.
8
A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza.
9
A Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza.
10
A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza.
11
A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu.
12
A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz spłodził Salatyjela, a Salatyjel spłodził Zorobabela.
13
A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora.
14
A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda.
15
A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakóba.
16
A Jakob spłodził Józefa, męża Marjam, z której się narodził Jeszu, którego nazywają Chrystus.
17
A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama aż do Dawida jest pokoleń czternaście, a od Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu, pokoleń czternaście, a od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń czternaście.
18
Z narodzeniem Jeszu Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Mariam, z Josefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego
19
Mąż Jej, Josef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie
20
Gdy powziął tę myśl, oto poseł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Josefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Mariam, twej Małżonki; albowiem z Tchnienia Świętego jest to, co się w Niej poczęło
21
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jeszu, On bowiem zbawi swój lud od jego błędów [grzechów]. 
22
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 
23
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami"
24
Zbudziwszy się ze snu, Josef uczynił tak, jak mu polecił poseł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 
25
 lecz nie współżył z nią, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jeszu