Subskrybuj

Ewangelia wg św. Mateusza rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Księga o rodzie Jeszu Pomazańca, potomku Dauida (Dawida) i Awrahama (Abrahama). [ref]
2Awraham spłodził Iszaaka, a Iszaak spłodził Jakowa, a Jakow spłodził Judę, i braci jego.[ref]
3A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamar, a Fares spłodził Heszrona, a Heszron spłodził Arama.[ref]
4A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.[ref]
5A Salmon spłodził Boesa z Rachab, a Booz spłodził Joweda z Hrut, a Jowed spłodził Jessaja.[ref]
6A Jessai spłodził Dauida króla, a Dauid król spłodził Szolomona z tą, która była Urji.[ref]
7A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Azę.[ref]
8A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza.[ref]
9A Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza.[ref]
10A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza.[ref]
11A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu.[ref]
12A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz spłodził Salatyjela, a Salatyjel spłodził Zorobabela.[ref]
13A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora.
14A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda.
15A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakóba.
16A Jakob spłodził Józefa, męża Marjam, z której się narodził Jeszu, którego nazywają Chrystus.[ref]
17A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama aż do Dawida jest pokoleń czternaście, a od Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu, pokoleń czternaście, a od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń czternaście.
18Z narodzeniem Jeszu Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Mariam, z Josefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego[ref]
19Mąż Jej, Josef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie[ref]
20Gdy powziął tę myśl, oto poseł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Josefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Mariam, twej Małżonki; albowiem z Tchnienia Świętego jest to, co się w Niej poczęło[ref]
21Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jeszu, On bowiem zbawi swój lud od jego błędów [grzechów]. [ref]
22A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: [ref]
23Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami"[ref]
24Zbudziwszy się ze snu, Josef uczynił tak, jak mu polecił poseł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, [ref]
25 I nie poznał jej aż do kiedy urodziła Syna i nazwał imię Jego Jeszu.[ref]