Subskrybuj

1 List św. Jana rozdział 1

Księga
Rozdział
1Co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotknęły w kwestii Słowa Życia —[ref]
2A Życie ujawniło się i zobaczyliśmy i zaświadczamy i oznajmiamy wam Życie eonowe [wieczne], które było przy Ojcu a ujawniło się nam. [ref]
3Co, mówimy, widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jeszu Chrystusem.[ref]
4A toć wam piszemy, aby radość wasza zupełna była.[ref]
5A toć jest poselstwo, któreśmy słyszeli od niego i zwiastujemy wam: Iż Bóg jest światłość, a żadnej ciemności w nim nie masz.[ref]
6Jeźlibyśmy rzekli, iż społeczność mamy z nim, a w ciemności chodzimy, kłamiemy, a nie czynimy prawdy.[ref]
7A jeśli w światłości chodzimy, jak on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jeszu Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.[ref]
8Jeźlibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz.[ref]
9Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.[ref]
10Jeźliśmy rzekli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy, a słowa jego nie masz w nas.[ref]