I
Jeżeli ustami swoimi wyznasz,
że Jeszu jest Panem
i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go obudził z martwych
zostaniesz zbawiony.

Bo sercem przyjęta wiara
prowadzi do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami
do zbawienia.

Ref:
Ja chcę służyć Tobie po eony,
ja chcę służyć Tobie po eony,
ja chcę służyć Tobie po eony,
Największy z Bogów, Ojcze mój.

Ja chcę służyć Tobie po eony,
ja chcę służyć Tobie po eony,
ja chcę służyć Tobie po eony,
Największy Jeszu, Boże mój.

II
Wszak mówi Pismo:
Każdy wierzący w Niego,
nie zostanie zawstydzony.
Nie ma już różnicy między Iszraelitą a nie Iszraelitą.

Ten sam Pan wszystkich,
będący bogatym względem wszystkich
przywołujących Go.
Każdy bowiem, który przywoła do siebie
imię Pana, zbawiony zostanie.
(Rzymian 10:9-13)

III
Gdy uwierzyli Filipowi,
głoszącemu dobrą nowinę
o królestwie Boga i o imieniu Jeszu Pomazańca,
dali się zanurzyć mężczyźni i kobiety".
Dzieje Apostolskie 8:12

Zmieńcie myślenie i niech każdy z was
da się zanurzyć w imieniu Jeszu Pomazańca
ku uwolnieniu od waszych grzechów,
i weźmiecie dar Świętego Ducha.
Dzieje Apostolskie 2:38

I teraz, dlaczego zwlekasz?
Wstań, zanurz się, i obmyj z siebie grzechy twe
przywoławszy do siebie imię Jego.
Dzieje Apostolskie 22:16

Tłumaczenie na podstawie: Septuaginty, Grecko-Polski Nowy Testament Popowskiego, biblehub.com/interlinear/genesis/1-1.htm 

 

Słowa: wersety/Robert

Muzyka i gitara: Robert.
Wokal: Marta/Kasia/Hubert/Robert.