Drukuj
Odsłony: 1736

 

I

Błogosław Pana, duszo moja, i 

wszystko, co jest we mnie Jego święte imię. 

Błogosław Pana, duszo moja, 

i nie zapominaj o wszystkich, czym On cię nagradza - Psalm 103 (102):1,2

który jest wysławiany i błogosławiony na wieki Amen - Rzymian 1:25 

Bo z Niego, poprzez Niego, i ku Niemu wszystko. 

Jemu chwała na wieki! Amen - Rzymian 11:36

Jedynemu mądremu Bogu, przez Jeszu Pomazańca, Pana naszego,

Jemu chwała na wieki. Amen - Rzymian 16:27

Jemu, chwała na wieki wieków! Amen - Galatów 1:5

 

Ref

Ochroń nas, nie pozwól Panie zniszczyć nas.

Nie pozwól Panie zrobić coś, co nie jest w Twoim planie.

Ochroń nas, mój Panie proszę ochroń nas.

Trzymaj dłoń, by cały czas chroniła nas.

Ochroń nas, mój Panie proszę wołam Cię.

Mój Panie proszę boję się,

boję się Twej mocy.

 

II

Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków amen - Filipian 4:20

A Królowi wieków, niezniszczalnemu, nieśmiertelnemu, 

niewidzialnemu Jedynemu Bogu, 

szacunek i chwała na wieki wieków. Amen - 1 Tymoteusza 1:17

Aby we wszystkim otaczany był chwałą, 

Bóg przez Jeszu Pomazańca. Jemu chwała i moc na wieki wieków Amen - 1 Piotra 4:11

Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen - 1 Piotra 5:11

 

III

Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, 

przez Jeszu Pomazańca, Pana naszego, 

chwała, majestat, moc i władza 

przed wszystkimi wiekami, teraz, i na wszystkie wieki. Amen - Judy 1:25

Amen. Błogosławieństwo i chwała, i 

mądrość, i dziękczynienie, i szacunek, i moc, i 

potęga Bogu naszemu  na wieki wieków! Amen - Objawienie 7:12

Błogosławiony Bóg i Ojciec 

Pana naszego Jeszu Pomazańca, 

Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy - 2 Koryntian 1:3

…Jemu chwała i potęga na wieki wieków! Amen - Objawienie 1:6

 

źródło: http://pomazancowy.blogspot.com/2015/10/doksologia-na-chwae-boza.html  

 

Słowa: wersety/Robert

Muzyka i gitara: Robert.

Wokal: Marta/Kasia/Hubert/Robert.