Subskrybuj
Plan Czytania
Dzień 113 Dzień 114Dzień 115

Ewangelia wg św. Łukasza rozdział 2:8-20

8
W tej okolicy pasterze w polu trzymali straż nocną nad swoim stadem.
9
A oto Poseł Pana stanął przy nich i chwała Pana oświetliła ich. Ogarnęło ich przerażenie. 
10
I rzekł do nich Poseł: Nie bójcie się; bo głoszę wam radość wielką, która jest dla wszystkich ludzi:
11
że dzisiaj urodził się wam w mieście Dawida zbawiciel, którym jest Pomazaniec Pan.
12
A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie.
13
I nagle przyłączyło się do posła mnóstwo zastępów niebiańskich, które wielbiły Boga słowami: 
14
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 
15
Gdy posłowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 
16
Udali się też z pośpiechem i znaleźli Mariam, Josefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
17
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 
18
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
19
Lecz Mariam zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
20
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.